Permainan Permainan
Rujukan Rujukan
Deposit Deposit
Deposit
Wallet Wallet
Akaun Akaun
Lagi Lagi

More

Cara untuk menuntut rujukanLangkah 1. Tekan "RUJUKAN"


Langkah 2. Tekan "Copy Link"
- kongsi ke media sosial
- contoh: whatsapp, telegram, facebook
- setiap rujukan boleh dapat 20 mata


Langkah 3. Tekan "Tebus"


Langkah 4. Tekan jumlah yang anda mahu tuntut dan tebus